About Us - Naya Online

About Us

काङ्सोरे मिडिया प्रा.लि.को लागि

अध्यक्ष
सुन्दर आले

सम्पादक
कमन देवान

प्रवन्ध सम्पादक
देवेन्द्र सुर्केली